Oplossingen Vaststellen reservering schadeverzekeraars

Vaststellen reservering schadeverzekeraars

Als schadeverzekeraar houdt u reserves aan om schadeclaims uit te kunnen keren. Dit is een vereiste in actuele accounting standaarden als BW2.9 en IFRS. Solvency II en IFRS 17 bepalen dat de reserves moeten worden vastgesteld aan de hand van de marktwaarde of op ‘best estimate-basis’ – de best mogelijke schatting. Triple A biedt hiervoor geavanceerde tooling die zijn waarde in de praktijk bewezen heeft en dagelijks bewijst.

Voorzieningen voor te verwachten schadeclaims moeten op jaar-, kwartaal- en maandbasis worden vastgesteld. Triple A ondersteunt u hierbij, op maat en efficiënt. De tools die we hiervoor hebben ontwikkeld en per opdracht op de situatie afstemmen, stellen u in staat optimaal te voldoen aan uw verplichtingen rond de marktwaarderapportages voor Solvency II en IFRS 17.

 

Vermijd ‘verrassingen’ in uw schadeportefeuille

De berekening van de aan te houden reserves dient realistisch en accuraat te zijn. Immers, als ze bij werkelijke schadeclaims niet toereikend zijn, resulteert dat in een niet verwacht verlies. In dat geval heeft u als verzekeraar veel uit te leggen aan uw stakeholders. Een gedegen reserveringsbeleid, waarvan de periodieke vaststelling van de reserves een essentieel onderdeel is, draagt bovendien bij aan de kwaliteit van uw pricingstrategie. Een te lage inschatting van de mogelijke schadelast heeft vaak een te lage prijsstelling voor verzekeringsproducten tot gevolg.

Een juiste inschatting van de te verwachten schadelast is vooral van belang voor schades of portefeuilles die een langere uitloopperiode kennen en waarvan de uiteindelijk uit te betalen uitkering niet direct bekend of zeker is. Dat kan een gecompliceerde letselschade zijn, waarvoor eerst medische onderzoeken nodig zijn. Ook door geschillen over de oorzaak van of de schuldvraag rond een schadevraagstuk, kan een schadezaak zich over een langere periode uitstrekken. In beide gevallen is een correcte inschatting cruciaal.

 

Stapsgewijs naar de juiste schadereservering

De tooling die Triple A voor schadereserveringen inzet, zijn bij alle schadeverzekeraars toepasbaar. De gehanteerde methode verschilt per verzekeraar en is maatwerk. Te zetten stappen zijn in het algemeen:

  • in kaart brengen van specifieke behoeften;
  • verzamelen en valideren van data;
  • bouwen van het reserveringsmodel;
  • valideren van het model, (back)testen en gevoeligheden in kaart brengen;
  • afstemmen van de uitkomsten binnen uw organisatie;
  • documentatie, kennisoverdracht en eventuele trainingen.

 

Meer zekerheid, meer grip

Het accuraat vaststellen van reserveringen biedt meer zekerheid over de resultaatverwachtingen en levert goede handvatten op voor het prijsbeleid en de lange termijnstrategie. Triple A beschikt over de vereiste expertise om alle in de markt gangbare technieken op een begrijpelijke, pragmatische en efficiënte manier te implementeren. Daarbij leggen wij de focus op betrokkenheid en kennisoverdracht.

Als de complexiteit van een portefeuille daar om vraagt, passen wij specifieke, meer geavanceerde oplossingen toe, zoals individual claim-reservering en stochastische technieken waarmee de onzekerheid omtrent schattingen kan worden bepaald. . Deze oplossingen  kunnen worden gerealiseerd in  iedere gewenste softwareomgeving.

Triple A werkt samen met u aan de ultieme oplossing en maakt de processen begrijpelijk en transparant. Onze ervaring met het bouwen van reserveringsmodellen en berekenen van voorzieningen in de context van Solvency II en/of IFRS is breed. Wij delen onze kennis, zodat de processen op een duurzame wijze beheersbaar blijven en bijdragen aan een kwalitatieve en winstgevende propositie.

 

Informatie

Meer weten? Voor een toelichting op onze schadereserveringsservices verbinden wij u graag met een van onze experts.

Interested? Contact us
Related to Vaststellen reservering schadeverzekeraars
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.