Oplossingen Net Capital Generation (NCG)

Net Capital Generation (NCG)

Een belangrijke toetssteen voor de financiële prestaties van een verzekeraar is de mate waarin u als verzekeraar kapitaal genereert en daarmee waarde creëert. Naast het jaarrekening resultaat  geldt de ontwikkeling van Solvency II vrij vermogen – kapitaal – als belangrijke indicator voor het prestatieniveau. Triple A helpt uw organisatie optimaal inzicht te verkrijgen in deze Net Capital Generation (NCG), adviseert over de sturing hierop en biedt ondersteuning bij de implementatie van de hiervoor benodigde instrumenten en processen. Hiermee legt u een stevige basis onder het maken van strategische keuzes.

 Beter inzicht in NCG is tevens een belangrijk speerpunt in het toezicht op verzekeraars, zoals vastgelegd in Solvency II. De actuele kapitaalpositie is bepalend voor de waarde van verzekeraars, voor de mogelijkheid om het risicoprofiel te wijzigen en voor antwoord op de vraag in hoeverre er nu en in de toekomst uitkeringen gedaan kunnen worden zoals dividend of premierestitutie.

Stapsgewijs naar gedetailleerd inzicht

Het inzicht in NCG is primair gebaseerd op de huidige, bestaande Solvency II-rapportages. Onze NCG-dienstverlening werkt stapsgewijs toe naar een verdere vergroting en detaillering van het inzicht en naar helderheid over de impact van mogelijke beleidskeuzes. Experts van Triple A zetten hiervoor de volgende stappen:

  • inzicht verwerven in historische NCG aan de hand van bestaande Solvency II-rapportages;
  • toedelen van historische NCG naar de voornaamste onderliggende drivers;
  • inzicht creëren in NCG op korte en langere termijn op basis van de gekozen drivers;
  • inzicht creëren in de impact van mogelijke beleidskeuzes op toekomstige NCG;
  • inrichten en verankeren van processen omtrent het vaststellen van NCG;
  • inrichten van een intern rapportage- en besluitvormingsproces rond NCG.

Toegevoegde waarde

Voor zowel de advisering over als de uitvoering en implementatie van NCG-processen beschikt Triple A over de vereiste actuariële kennis en de expertise in (financieel) risicomanagement. Wij hebben daarnaast de strategische expertise in huis om inzichten te genereren die beleidskeuzes ondersteunen. Bovendien zijn wij in staat om een brug te slaan tussen de techniek, de uitvoering en beleid. Wij laten zien wat we doen, waar dat toe leidt en wat onze toegevoegde waarde is voor uw organisatie.

Onze pijlers: expertise toepassen en kennis delen

Optimaal en actueel inzicht in NCG helpt bij het maken van beleidskeuzes op gebieden als premiestelling, herverzekering, productportefeuille en beleggingsmix. U krijgt meer grip op de ontwikkeling van de kapitaalpositie en op de mogelijkheden om de ontwikkeling van de hoeveelheid vrij kapitaal sturen. Met als pijlers: onze expertise in kapitaal- en balansmanagement onder Solvency II en het delen van kennis hieromtrent.

Interested? Contact us
Related to Net Capital Generation (NCG)
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.