Oplossingen Actuariële functie verzekeraars

Actuariële functie verzekeraars

Alle verzekeraars die onder het Sovency II-regime vallen, zijn sinds 2016 verplicht tot het invullen van de actuariële functie. Het is een van de sleutelfuncties binnen Solvency II, die garandeert dat er adequate modellen en methodieken worden toegepast en dat de technische voorzieningen correct worden beoordeeld en getoetst. Verzekeraars kunnen ervoor kiezen deze functie zelf in te vullen, maar het is ook mogelijk het proces geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Triple A – Risk Finance vervult verschillende rollen rond het uitvoeren van de actuariële functie. Daarmee bieden we onze klanten maximale flexibiliteit. Naast de verplichte werkzaamheden brengen onze experts advies uit en maken we inzichtelijk wat we doen en waartoe dat leidt. Met als resultaat: méér grip op de eigen actuariële processen.

 

Zelf doen, uitbesteden of een oplossing die daar tussenin zit. U bepaalt als verzekeraar op welk niveau en voor welke activiteiten u ons inschakelt met betrekking tot de verplichte actuariële functie. Onze rollen lopen uiteen van volledige uitvoering van de actuariële functie tot het adviseren bij de implementatie of het invullen van specifieke onderdelen.

 

Geen verrassingen tijdens rapportageproces

In het Solvency II-pakket geldt de actuariële functie als een van de sleutelfuncties. De functie is niet nieuw, maar de invulling ervan is zich meer en meer gaan richten op een breed scala aan actuariële thema’s en is nauwelijks meer los te zien van financieel risicomanagement in brede zin. Triple A – Risk Finance geeft invulling aan de actuariële functie op basis van vroegtijdige kennis van relevante updates van regelgeving en belangrijke signalen uit de markt met als doel dat u als verzekeraar niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

 

Toegevoegde waarde

Daarnaast leveren wij toegevoegde waarde door ons niet te beperken tot toetsende werkzaamheden, maar vanuit onze ervaring met de uit te voeren werkzaamheden vooral ook invulling te geven aan onze adviserende rol. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn de kernvoorwaarden voor een gedegen uitvoering, maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat onze methodieken goed aansluiten op de interne verzekeringsprocessen van onze klanten. Als tweede lijn zijn wij een volwaardig onderdeel van het interne controlesysteem van de verzekeraars die van onze expertise gebruikmaken.

 

Plan van aanpak

Onze werkwijze is transparant en doelmatig. Aan de hand van de specifieke informatie die verzekeraars aanleveren, stellen wij een plan van aanpak op voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Beoordelen van de technische voorzieningen;
  • Beoordelen van de solvabiliteit;
  • Adviseren omtrent premiestelling;
  • Adviseren omtrent herverzekeringsprogramma’s;
  • Adviseren omtrent de ORSA en daarin opgenomen financiële projecties;
  • Bijdragen aan effectief risicomanagement.

.

Begrijpelijke, toepasbare adviezen

Onze adviezen, gebaseerd op brede marktervaring, stellen verzekeraars in staat vooruit te kijken en tijdig op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Onze werkzaamheden stemmen we af op de aard, omvang en complexiteit van uw organisatie en processen. Ondanks het voornamelijk technische karakter van de actuariële functie, slaan wij in onze rapportage een brug tussen techniek en beleid waarbij we veel waarde hechten aan heldere, begrijpelijke adviezen en rapportages.

 

Maximale grip

Wij voeren de actuariële functie uit voor een groot aantal verzekeraars (leven, schade en zorg) en dragen bij aan de interne controle, zodat eventuele aandachtspunten voor de externe accountant en/of toezichthouder in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgelost. Door onze marktkennis weten wij adequaat aan te geven wat eventuele aandachtspunten en knelpunten kunnen zijn. Zo houdt u maximale grip op de actuariële processen.

Interested? Contact us
Related to Actuariële functie verzekeraars
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.