Oplossingen Premiestelling Schadeverzekeraars

Premiestelling Schadeverzekeraars

De schadeverzekeringsmarkt krimpt en de binnen en –buitenlandse concurrentie neemt toe. Daardoor is de premiestelling van uw verzekeringsproducten cruciaal om in de race te blijven. Samen met productinnovatie bepaalt uw pricingstrategie of u onderscheidend bent en blijft. Dat u daarbij rekening dient te houden met het risicokapitaalbeslag dat voortvloeit uit Solvency II, vraagt om een extra stevig fundament onder uw beleid. Met onze geavanceerde propositie Premiestelling Schadeverzekeraars, helpen wij u bij het realiseren en onderhouden van die basis.

Solvency II heeft het toezicht in Europa geharmoniseerd en daarmee de weg geëffend voor grensoverschrijdende diensten en producten. Internationale spelers maken daar dankbaar gebruik van en profiteren van hun schaalgrootte voor een concurrerend premiebeleid. Nieuwe aanbieders dingen via innovatieve verdienmodellen mee naar marktaandeel. Het zijn uitdagende ontwikkelingen die van uw kant om een snelle en scherpe reactie vragen.

Een goed fundament onder een excellente pricingstrategie

De geschetste dynamiek van digitalisering en internationalisering vergroot de urgentie van toekomstbestendige keuzes in uw pricingstrategie. In de wetenschap dat de hoogte van de premie in toenemende mate beslissend is voor zowel particuliere als zakelijke cliënten. Excelleren en slim mee bewegen zijn de nieuwe succesfactoren om bestaande klanten aan uw producten te binden.

Heldere stappen voor concrete input en output

Onderneem actie vóór u uw cliënten met een gunstige risicoprofiel op basis van scherpe premiebeloften ziet vertrekken naar de concurrentie. Onderbouw en ondersteun uw pricingstrategie met de inzet van de expertise en tools van Triple A. U krijgt van ons een helder stappenplan voor een inventarisatie van uw bestaande premiemodel. Onze werkwijze stemmen we nauwgezet af op uw behoeften en processen. Onze experts bieden ondersteuning bij de volgende activiteiten:

 • Definiëren van KPI’s
 • Risicotarifering:
  • analyse variabelen
  • datakwaliteit en dataverrijking (o.a. open source data)
  • optimale mate van differentiatie
  • toegepaste actuariële modellen
  • traditionele technieken (GLM) en machine learning technieken
 • Commerciële analyse:
  • Toets marktconformiteit (benchmarking)
  • marktpremie vs. risicopremie
  • conversie-effecten
  • effectiviteit doelgroepbeleid

Laat uw schadeportefeuille groeien

U kunt bij Triple A rekenen op maatwerk, flexibiliteit en transparantie. Met een heldere vertaalslag van de verkregen inzichten naar de strategische besluitvorming. Met als pijlers onder onze dienstverlening: brede expertise in actuariële processen, Data Analytics en ervaring met open source analyses.

Bij de uitvoering van onze propositie Premiestelling Schadeverzekeraars maken wij gebruik van open source software, waardoor u niet in nieuwe softwarelicenties hoeft te investeren. Onze experts gaan voor interactie en kennisoverdracht en stemmen het af te leggen traject af op uw wensen en mogelijkheden. Nauwe samenwerking, mede gebaseerd op uw portefeuillekennis, staat centraal. Uw belang is voor ons het centrale uitgangspunt: een groeiende en gezonde schadeportefeuille met een positief rendement op de lange termijn.

Interested? Contact us
Related to Premiestelling Schadeverzekeraars
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
Aanpak schadelastbeheersing

Data Analytics

Van inzicht naar actie. Datagedreven processen verhogen het rendement en verkleinen de risico’s.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.