Oplossingen Klimaatrisico

Klimaatrisico

Met de toenemende aandacht voor de gevolgen die de klimaatverandering heeft op onze planeet, dient zich in de beleggingsportefeuille een nieuw risico aan: het klimaatrisico. Mede onder invloed van het Parijs-akkoord, neemt de aandacht voor dit risico toe. Dat geldt in verhoogde mate voor de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders. Met de Carbon Risk Scan biedt Triple A u een unieke tool om het klimaatrisico in kaart te brengen en optimaal te beheersen.

Het akkoord van Parijs, wereldkundig gemaakt op 12 december 2015, laat er geen misverstand over bestaan: de CO₂-uitstoot moet drastisch omlaag. Daar hebben alle landen die hun handtekening hebben gezet, waaronder Nederland, zich aan verbonden.

Economische impact energietransitie

Een van de gevolgen is dat de aandacht voor de ecologische footprint van beleggingskeuzes toeneemt. Het beleid van overheden, gericht op de transitie naar duurzame energie, zal gevolgen hebben voor de economie en in het bijzonder voor de olie- en gasindustrie en de transportsector. Maar ook de vastgoedmarkt wordt sterk beïnvloed door de klimaatuitdaging. Investeringen in vastgoed dat niet of niet tijdig aan de actuele duurzaamheidscriteria voldoet, zal in waarde afnemen.

Klimaatrisico’s hebben dus een potentieel materiële impact op de beleggingsportefeuille. Naarmate er langer wordt gewacht met het nemen van maatregelen, wordt de negatieve impact groter. Triple A helpt u met een betere inrichting van uw beleggingsportefeuille in relatie tot de klimaatrisico’s. Wij stellen u in staat de eventuele negatieve effecten te mitigeren.

Carbon Risk Scan brengt klimaatrisico’s in beeld

Wij hanteren hierbij een unieke tool, de Carbon Risk Scan. Deze hebben wij ontwikkeld in nauwe samenwerking met Ecofys, bewezen experts met een brede advieservaring in de energietransitie. Toepassing van de Carbon Risk Scan levert uw organisatie zichtbare resultaten op:

  • Inzicht in de verschillende factoren van bedrijven (obligaties en aandelen) en de mate waarin deze vatbaar zijn voor klimaat- en transitierisico’s;
  • Inzicht in de beleggingsportefeuille. Helder antwoord op de vraag in welke mate uw beleggingsportefeuille invloed kan ondervinden van klimaat- en/of transitierisico’s;

Met de Carbon Risk Scan maken wij de impact van klimaat- en transitierisico’s concreet en inzichtelijk. U kunt de risico’s identificeren en direct integreren in uw strategische beleidsafwegingen. Toepassing van de Carbon Risk Scan door Triple A-experts heeft zijn waarde al in veel situaties bewezen, onder meer binnen een grootschalig project voor de Duitse overheid.

Interested? Contact us
Related to Klimaatrisico

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.