Diensten Modelling voor Actuariaat en IT

Modelling voor Actuariaat en IT

Het Modelling Team van Triple A slaat een brug tussen het actuariaat en IT en brengt uw modelomgeving up-to-date met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo versnelt u uw kritische rapportageprocessen en voorkomt u operationele fouten. Met als doel: de versterking van uw strategische focus op waarde-realisatie en efficiëntie. Triple A is een gedreven specialist in de ontwikkeling en implementatie van actuariële modellen die aansluiten op uw behoeften, specifieke processen en resultaatverwachtingen.

Wanneer we de modelontwikkelingen bij vooraanstaande verzekeraars, maar ook bij banken en pensioenfondsen op een rij zetten, dan zien we:

 • Meetbare efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen;
 • Consolidatie van oude labels en inpassen van nieuwe initiatieven;
 • Verbetering en versnelling van processen;
 • Verruiming en verdere detaillering van analysemogelijkheden;
 • Afstemming op eisen die voorvloeien uit nieuwe regelgeving.

Het modelling team van Triple A helpt u om een modelomgeving neer te zetten waarmee u deze veranderingen snel en flexibel kunt inpassen in uw organisatie.

Multi-inzetbaar Modelling Team

Binnen alle diensten van Triple A is modelling een vast onderdeel van onze reguliere actuariële advieswerkzaamheden. Onze bestaande kennis hebben we gebundeld in een gespecialiseerd Modelling Team. Binnen dit team werken actuarissen met verstand van IT-ontwikkelingen. Zij zijn flexibel inzetbaar voor onder meer:

 • Ontwikkeling van nieuwe modellen;
 • Samenvoegen van modellen en bouwen van generieke modellen voor meerdere portefeuilles;
 • Softwareselectie en conversie van modellen bij verandering van software;
 • Ontwikkeling en toepassing van stochastische modellen, in samenhang met cloudoplossingen;
 • Uitvoering van pre-validaties en modelanalyses;
 • Procesoptimalisaties;
 • Opleidingen, cursussen, kennisoverdracht;
 • Model Quick Scans met aansluitend advies.

Snellere rapportages

De modellen die wij voor onze klanten ontwikkelen, voorzien in de interne behoefte aan snellere rapportages en de mogelijkheid om meer tijd te investeren in de analyse. Ook zijn deadlines voor de periodieke rapportages die samenhangen met de Solvency II/DNB-eisen en IFRS beter haalbaar. Zonder concessies te doen aan de accuratesse van de analyse. U minimaliseert handmatige acties, verkort doorlooptijden en vergroot de performance.

De toenemende snelheid waarmee veranderingen zich in uw domein voltrekken, vereist een modelomgeving die wendbaar en op ieder gewenst moment aanpasbaar is. Onze zelf ontwikkelde en geïmplementeerde modellen voldoen aan die eisen dankzij kenmerken als:

 • Sterke, schaalbare database centraal;
 • Schaalbaar kasstroommodel;
 • Business Intelligence Tooling voor efficiënte analyse- en rapportage;
 • Workflow Manager om het proces aan te sturen en te controleren;
 • Volledige compliance (in lijn met in- en externe regelgeving);
 • Afgestemd op agile performance, interactie tussen multidisciplinaire teams, korte cycli en visualiseerbare resultaten.

Klaar voor de toekomst

Wij bieden strategische en uitvoerende support in de vorm van ad-hoc projectondersteuning of binnen een structureel partnership. Wij denken graag met u mee en voeren desgewenst alle modellingactiviteiten voor u uit. Altijd in lijn met de actuele IT-ontwikkelingen. Ons Modelling Team helpt u uw modelomgeving naar een hoger niveau te tillen, met de inrichting van uw eigen modelomgeving. Wij houden altijd rekening met deze zeven componenten:

 • Strategie: integratie met strategische doelstellingen;
 • Proces: coördinatie of volledige uitvoering van implementatie van (hoofd)processen en processturing;
 • Cultuur: advies en assistentie bij veranderprocessen;
 • Organisatie: organisatiestructuur, kennismanagement, Training & Mentoring on the job;
 • ICT/Systemen: integratie van systemen, IT-architectuur en ondersteunende tools;
 • Governance: toetsing van processen en methodieken;
 • Programma- en Projectmanagement: coördinatie en orkestratie van modelimplementaties en deelprojecten.

De modellen die we samen met u ontwikkelen, zijn intensief gedocumenteerd en getest. Onze oplossingen sluiten aan op alle relevante softwaretoepassingen. Vanuit onze kennis helpen wij u met het neerzetten van een flexibele modelomgeving. Zodat u snel en adequaat kunt reageren op de dynamiek van uw markt en veranderende wet- en regelgeving.

Interested? Contact us
Our solutions for Modelling voor Actuariaat en IT
URM betekenis

Data Driven Continuous Improvement

Onze Data Driven Continuous Improvement propositie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen op basis van datagedreven inzichten. Alle processen uit uw waardeketen kunt u hiermee optimaliseren en efficiënter inrichten.

ORSA Tooling

De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie. De juiste tooling zorgt voor een efficiënte en adequate inschatting.
Contractonderhandelingen voor uw bedrijf uitbesteden aan een specialist?

Fusies en overnames (M&A) van verzekeraars

Fusie of overname? Triple A biedt specialistische ondersteuning bij fusie- en overnametrajecten aan zowel grote als kleine verzekeraars. Onze bewezen expertise spitst zich toe op het waarderen van portefeuilles, bedrijfsonderdelen en bedrijven in hun geheel.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.