Oplossingen Schadelastbeheersing

Schadelastbeheersing

Als verzekeraar wilt u meer rendement uit uw portefeuille halen en breder kijken dan alleen de pricing. De concurrentie in de verzekeringsmarkt neemt immers toe, en dat zet druk op uw premies en winstgevendheid. Onze schadelastbeheersingspropositie speelt scherp in op uw noodzaak om te innoveren. Hiermee verbetert u de claimshandling, de acceptatie en de fraudedetectie.

Verzekeraars zien zich geconfronteerd met afnemende winstgevendheid. Om het tij te keren, wilt u uw concurrentie te slim af zijn. Dit betekent in de praktijk dat u uw loss ratio wilt verbeteren en uw processen zoveel wilt mogelijk optimaliseren en automatiseren. De antwoorden die u hiervoor zoekt, liggen vaak verborgen in de data van uw eigen organisatie.

Daarom moet u weten welke interne data u beschikbaar heeft en ook welke externe data relevant is. Zodat u data langs meerdere perspectieven kunt combineren: klant, polis, object en claim. Data Analytics halen zo relevante inzichten naar boven waarmee u uw winstgevendheid kunt verbeteren. Veel verzekeraars hebben de nodige kennis en ervaring echter niet in huis. Daarom biedt Triple A als praktische oplossing schadelastbeheersing (loss rate reduction) aan.

Aanpak schadelastbeheersing

Wij combineren Advanced Analytics-vaardigheden met diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt, verzekeringsproducten en de onderliggende processen. Wij weten precies welke dataperspectieven, patronen en oplossingen voor u relevant zijn.

Onze schadelastbeheersingpropositie kent de volgende stapsgewijze aanpak:

  • Data Maturity Scan. We maken eerst een analyse van de beschikbare in- en externe data en de kwaliteit daarvan. Belangrijkste vragen zijn: welke kenmerken zijn er vanuit de data beschikbaar? Welke koppelingen tussen data kunnen we toevoegen aan reeds bestaande perspectieven?
  • Use case-inventarisatie en inschatting van waardepotentieel. Op basis van uw businessvraagstuk stellen we een aantal use cases Op basis hiervan en de beschikbare data bepalen we het waardepotentieel per use case en stellen ook de maakbaarheid per use case vast. Uw resultaat is een geprioriteerde lijst van haalbare use cases.
  • Selectie van analysetechnieken en tooling. Op basis van de beschikbare data en het vastgestelde doel en use cases bepalen we de analytics-strategie. Welke technieken, modellen en algoritmes gaan we inzetten om relevant inzicht uit de data te halen?
  • Vervolgens voeren we de analyses uit en leveren de beoogde resultaten op.

Gegarandeerde waardecreatie

Triple A verbindt business doelstellingen aan Advanced Analytics-oplossingen. De kracht van data en analytics is dat het versneld nieuw en breder inzicht genereert uit veel grotere hoeveelheden data. Het breidt ook het handelingsrepertoire voor verzekeraars uit. Wij werken vanuit een vastgesteld doel om waardecreatie in een afgebakend tijdpad te kunnen garanderen. Uw resultaten zijn een lagere loss ratio, lagere frauderatio’s, lagere wanbetalingsratio’s en minder onterechte uitkeringen. Ook uw claimsprocessen worden efficiënter en klantvriendelijker.

Interested? Contact us
Related to Schadelastbeheersing
Aanpak schadelastbeheersing

Data Analytics

Van inzicht naar actie. Datagedreven processen verhogen het rendement en verkleinen de risico’s.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.