Oplossingen ORSA Advisering

ORSA Advisering

Als onderdeel van Solvency II voeren verzekeraars minimaal eens per jaar een Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) uit. Ze dienen de bijbehorende rapportage in bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In de ORSA beoordeelt de verzekeraar de strategie, het bijbehorende risicoprofiel en de solvabiliteitspositie voor de komende jaren. De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie.

De ORSA is een direct gevolg van de Solvency II-regelgeving. Het doel van de ORSA is dat verzekeraars zich een volledig beeld vormen van de risico’s op korte en lange termijn. Hiermee wordt voorkomen dat de financiële positie verzwakt en verzekerden eventuele gevolgen ondervinden. De ORSA doet daarmee veel meer dan alleen voldoen aan Solvency II. U kijkt door de lens van verschillende economische en zakelijke scenario’s naar uw bedrijfsspecifieke risicoprofiel, de tolerantie voor verschillende soorten risico en uw strategie.

ORSA advisering voor verzekeraars

Een goed ORSA-proces maakt de haalbaarheid van uw strategie en de impact op uw financiële resultaten en kapitaalpositie inzichtelijk. Dat geeft u de mogelijkheden om uw risicoprofiel bij te sturen. Adequate uitvoering van het ORSA-proces is complex. Triple A biedt ondersteuning bij de uitvoering of beoordeling en review van het gehele ORSA-traject:

  • Algehele opzet van de ORSA en onderbouwing en uitwerking van scenario’s;
  • Methoden, parameters en aannames onderliggend aan de projectie van de technische voorzieningen onder de verschillende scenario’s;
  • Methoden, parameters en aannames onderliggend aan de projectie van de vereiste en aanwezige solvabiliteit onder de verschillende scenario’s;
  • Opname van de risicobereidheid in de ORSA-rapportage en verwerking hiervan in de scenario’s en projecties;
  • Uitwerking van de passendheidstoets waarin door de verzekeraar een analyse is gemaakt van de toepasselijkheid van het standaard model van Solvency II voor vaststelling van de vereiste solvabiliteit (SCR);
  • Uitwerking, plausibiliteit en doorrekening van opgenomen managementacties;
  • Actuariële Functie: in het kader van de invulling van de actuariële functie worden diverse activiteiten en reviews uitgevoerd.

Daarnaast bieden wij ORSA tooling waarmee de toekomstprojecties van de solvabiliteitspositie op Solvency II-grondslagen kunnen worden vastgesteld voor verschillende scenario’s en managementacties.

Inzetbaar op elk onderdeel

Onze experts hebben diepgaande ervaring met alle onderdelen van het ORSA-proces bij tientallen verzekeraars. Variërend van ‘eerstelijns’ uitvoering tot ‘tweedelijns’ toetsing en van actuariaat tot strategie. Uw resultaat is een efficiënt ORSA-proces met gedegen inzicht in het risicoprofiel en de impact daarvan op uw strategie, financiële resultaten en kapitaalpositie.

Interested? Contact us
Related to ORSA Advisering
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.

ORSA Tooling

De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie. De juiste tooling zorgt voor een efficiënte en adequate inschatting.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.