Oplossingen IORP II Risk Governance Scan

IORP II Risk Governance Scan

De IORP II richtlijn introduceert nieuwe vereisten op het gebied van governance en risicomanagement. Zo moeten pensioenfondsen straks beschikken over onafhankelijke sleutelfunctionarissen (actuariële functie, risicomanagementfunctie en interne audit functie) en moeten ze ook een eigen-risicobeoordeling (ERB) opstellen. Dat vraagt om aanpassing van de bestaande organisatie, beleid, procedures, taken en verantwoordelijkheden. De IORP II Risk Governance Scan maakt direct helder waar u staat en welke stappen nog nodig zijn.

IORP II is een richtlijn vanuit de Europese Unie. Per januari 2019 maakt IORP II onderdeel uit van de Nederlandse wet- en regelgeving voor pensioeninstellingen. Hiermee wordt het toezicht in Europa geharmoniseerd. Als toezichthouder geeft DNB voorlichting en vraagt pensioenfondsen om de mogelijke impact van IORP II op de eigen organisatie te inventariseren. Een onzorgvuldige implementatie kan leiden tot gaten in bedrijfsvoering waardoor risico’s niet adequaat worden beheerst. Het kan ook leiden tot een overlap van werkzaamheden tussen nieuwe en bestaande functies, waardoor uitvoeringskosten onnodig hoog zijn. Pensioenfondsen hebben nog dit jaar om zich op IORP II voor te bereiden.

IORP II Risk Governance Scan

Onze IORP II scan beoordeelt in welke mate uw pensioenfonds klaar is voor de nieuwe IORP II vereisten. Deze scan levert u een helder beeld van de fits & gaps tussen uw huidige situatie en de nieuwe vereisten. Daarmee heeft u een heldere basis voor uw IORP II implementatieplan. Zodat u de juiste prioriteiten kunt stellen in de aanpassing van uw governance en het risicomanagement.

IORP II scan werkwijze

De onderdelen die in onze IORP II scan aan de orde komen zijn:

  • Governance en beleidsvorming;
  • Vereiste sleutelfuncties (risicomanagement-, interne audit- en actuariële functie);
  • Eigen-risicobeoordeling.

Voor deze onderwerpen analyseren onze experts uw gereedheid op basis van veertig onderliggende vereisten uit IORP II. De analyse vindt plaats met de toepassing van bestaande fondsdocumenten (zoals ABTN en rapportages) en interviews.

De uitkomsten van de analyse maken we visueel inzichtelijk. Zo ziet u direct in hoeverre uw huidige inrichting reeds voldoet aan IORP II. Op basis hiervan kunt u de voorbereiding op IORP II inrichten en effectief uitvoeren. Waar nodig kunnen we u verder ondersteunen bij specifieke zaken in de implementatie.

Triple A

Medewerkers van Triple A hebben ruime ervaring op het gebied van governance en risicomanagement bij pensioenfondsen, verzekeraars en de toezichthouder. Dat levert u een integere en beheerste bedrijfsvoering op en voorkomt bovendien dubbele kosten. Met uw pensioenfonds IORP II compliant, kunt u de focus vervolgens op uw eigen organisatie en eigen prioriteiten leggen.

Interested? Contact us
Related to IORP II Risk Governance Scan

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.