Oplossingen Data Driven Continuous Improvement

Data Driven Continuous Improvement

De concurrentie in de financiële dienstverlening is scherp toegenomen. Dat zet de nodige druk op uw bedrijfsvoering. Enerzijds moet u kosten besparen vanwege de druk op premies. En anderzijds moet u juist een betere dienstverlening bieden om u als verzekeraar te onderscheiden. Onze Data Driven Continuous Improvement propositie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen op basis van datagedreven inzichten. Alle processen uit uw waardeketen kunt u hiermee optimaliseren en efficiënter inrichten.

De Customer Journey beschrijft alle contactmomenten tussen de klant en uw bedrijf. Door knelpunten te identificeren en op te lossen, kunt u concrete verbeteringen realiseren. Zoals bijvoorbeeld wachttijden verminderen en verspilling reduceren. Onze propositie richt zich op het optimaliseren van de Customer Journey in alle facetten, zoals onder meer: het verifiëren van de effectiviteit van procesveranderingen, toepassen van best practises, het definiëren van KPI’s, het controleren van uitbestede processen, het garanderen van de naleving van procedures en het verbeteren van de auditing. Ook het vervangen van legacy-systemen komt geregeld aan de orde.

Werkwijze Data Driven Continuous Improvement

Onze propositie begint bij het vormgeven van het procesmodel. Hiermee leveren we een datamodel, procesinformatie en een procesmodel in een process mining tool. Vervolgens doen we een kwalitatieve Value Scan waarin we de procesvolwassenheid inschatten. Zo brengen we de verbeterpotentie helder in kaart.

De derde stap is de kwantitatieve Value Scan. We zoeken naar de knelpunten en achterliggende oorzaken door de prestaties van business units, accountmanagers en producten te vergelijken. Het resultaat is een overzicht van use cases en bevindingen. Daarna stellen we een verbeterplan op en voeren dat ook voor u uit. Met het meten van de effecten van de verbeteringen, is de cirkel rond en kan de volgende iteratie plaatsvinden.

Feitelijke basis voor verbetering

Uw business is altijd leidend voor ons. Daarom werken wij vanuit een vastgesteld doel zodat we waardecreatie in een afgebakend tijdsbestek kunnen garanderen. Wij combineren Advanced Analytics-vaardigheden met diepgaande domeinkennis van de verzekeringsmarkt. Uw resultaten zijn een feitelijke basis voor strategische beslissingen, inzicht in de effecten van kostenbesparing, efficiëntere klantprocessen en helder verbeterpotentieel.

Interested? Contact us
Related to Data Driven Continuous Improvement
URM betekenis

Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.
Aanpak schadelastbeheersing

Data Analytics

Van inzicht naar actie. Datagedreven processen verhogen het rendement en verkleinen de risico’s.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.