Oplossingen Fusies en overnames (M&A) van verzekeraars

Fusies en overnames (M&A) van verzekeraars

Verzekeraars gaan steeds vaker samenwerkingsvormen aan, bedoeld om hun winstgevendheid te verbeteren of de continuïteit te waarborgen. De aanloop naar een fusie of overname vereist optimaal en objectief inzicht in de waarde van portefeuilles en bedrijfsonderdelen, om zo de totale waarde van de organisatie vast te stellen. Triple A – Risk Finance  biedt hierbij passende ondersteuning.

Teruglopende inkomsten, krappe marges, toenemende concurrentie vanuit andere sectoren en het buitenland, verzadiging van de markt. Het zijn actuele factoren die de winstgevendheid van verzekeraars onder druk kunnen zetten. Vandaar dat het verzekeringslandschap sterk in beweging is. Men zoekt naar rendabele vormen van samenwerking. Concrete fusies en overnames zijn in toenemende mate bespreekbaar en realistisch.

 

‘Wat zijn we waard?’

Met name kleinere verzekeraars met een beperkt productaanbod zien de resultaten teruglopen en de kosten stijgen. Hierdoor kan de continuïteit dusdanig in gevaar komen dat de toezichthouder moet ingrijpen, met alle financiële en maatschappelijk onwenselijke gevolgen van dien. Met tijdige verkenningen van en gesprekken over mogelijke fusie- en overnametrajecten kan erger worden voorkomen. Daar ligt altijd één cruciale, vooraf te beantwoorden vraag aan ten grondslag: wat zijn we waard? Een open adviesgesprek met de fusie- en overnamespecialisten van Triple A is een eerste stap naar een passende oplossing.

 

Expert-ondersteuning bij fusie- en overnametrajecten

Triple A biedt specialistische ondersteuning bij fusie- en overnametrajecten aan zowel grote als kleine verzekeraars. Onze bewezen expertise spitst zich toe op het waarderen van portefeuilles, bedrijfsonderdelen en bedrijven in hun geheel. Onze specialisten staan klaar vanaf het moment dat een aandeelhouder besluit de verzekeraar ‘in de etalage’ te zetten, of op enig moment daarna. Hoe vroeger in het proces wij met onze adviezen en rekenkracht bij het traject betrokken worden, hoe groter de kans op een goede uitkomst. Ook als er nog geen concrete stappen zijn gezet of transacties in de lucht hangen, biedt een integrale waardebepaling handvatten voor eventueel te volgen trajecten.

 

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Fusie- en overnamespecialisten van Triple A treden op in opdracht van zowel kopende als verkopende partijen. Krijgen wij als organisatie vanuit de markt van meerdere in een fusie of overname geïnteresseerde partijen de vraag om hen te vertegenwoordigen, dan zetten wij hier specifieke teams op in. Deze werken strikt gescheiden, volgens strenge procedures die de objectiviteit en vertrouwelijkheid waarborgen. 

 

U blijft betrokken, in elke fase

De actieve betrokkenheid van onze experts resulteert in een gedegen en inzichtelijke waardering van de beleggingen en verplichtingen. Deze kunnen we desgewenst opstellen vanuit diverse grondslagen, zoals Solvency II, IFRS9/17 en Dutch GAAP, maar ook vanuit andersoortige raamwerken zoals Net Capital Generation en Value New Business. In de uiteindelijke waardering wegen we ook relevante niet-financiële aspecten mee, zoals de waarde van immateriële activa, waaronder bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van een nieuw verkoopkanaal.

 

Werkwijze bij fusies en overnames

Om te komen tot een degelijke en complete waardering voeren we de volgende activiteiten uit:

  • bestuderen van de stukken in de data room;
  • Q&A-proces;
  • opzetten van waarderingsmodel;
  • uitvoeren van berekeningen;
  • opstellen van eindrapportage.

In alle fasen van het proces zorgen we voor continue afstemming met de klant om te komen tot een breed gedragen rapportage. Onze werkwijze is pragmatisch en efficiënt. We hanteren korte doorlooptijden, maken heldere resultaatafspraken en zorgen ervoor dat wat we doen begrijpelijk en zichtbaar is. We betrekken onze opdrachtgevers nauw bij de processen.

 

Niet alleen waarderingen

De waardering van een bedrijf of portefeuille is slechts één van de aspecten binnen een overnametraject. Onze expertise reikt veel verder dan alleen waarderen. De werkzaamheden die voorafgaand of parallel aan een waardering kunnen plaatsvinden bijvoorbeeld, zoals het analyseren van producten en voorwaarden, het onderkennen en kwantificeren van risico’s binnen producten of portefeuilles en het inschatten van de implicaties van aspecten op de kapitaalspositie of solvabiliteit. Gezien onze ervaring aan beide kanten van transactie zijn wij in staat zaken vanuit zowel kopers- als verkopersperspectief te benaderen.

 

Objectieve waardering, breed gedragen rapportages

Triple A heeft ruime ervaring in het begeleiden van kleine tot middelgrote transacties. Daarnaast hebben we aantoonbare ervaring met de beursintroductie van twee grote Nederlandse verzekeraars. Wij kennen de dynamiek en beschikken over de juiste contacten. Wij stellen teams van ervaren fusie- en overnameadviseurs samen, aangevuld met junior modelbouwers. Onze teams stemmen we qua omvang en competenties nauwgezet op de uit te voeren opdracht af. We kunnen snel schakelen en zorgen ervoor dat de grote lijnen voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk blijven.

 

Snel en secuur

Doordat wij al veel projecten tot een bevredigend resultaat hebben gebracht, kunnen wij meerdere, reeds werkende projectiemodellen inzetten. Dat komt onze snelheid van werken ten goede, zonder concessies te doen aan de nauwkeurigheid. Onze expertise leidt tot een gedegen waarderingsrapport dat aangeeft welke prijsrange onder welke omstandigheden realistisch is. De waardering is onafhankelijk en geldt, zo leert de ervaring, in de markt als maatgevend.

 

Klantcases M&A?

Gezien het vertrouwelijke karakter van deze dienstverlening, kunnen wij geen referenties openbaar maken. Daarentegen kunnen wij op aanvraag wel geanonimiseerde klantcases met u delen. U kunt daarvoor te allen tijde contact met ons opnemen.

Interested? Contact us
Related to Fusies en overnames (M&A) van verzekeraars
URM betekenis

Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.