Marktsectoren Pensioenfondsen

Pensioenfondsen

De essentie van een goede pensioenregeling is financiële zekerheid na een werkzaam leven. Dat schept voor pensioenfondsen bijzondere verplichtingen. Er komt veel op u af: continuïteits- en fusievraagstukken, bestuurlijke uitdagingen, opeenvolgende wetswijzigingen, publieke discussies over maatschappelijk verantwoord investeren en de nieuwe normen van IORP II. Binnen deze dynamiek is het van toegevoegde waarde dat er een kennispartner naast u staat, die het speelveld kent. Vergroot uw expertise en uitvoeringscapaciteit met de dienstverlening van Triple A – Risk Finance.

Wij ondersteunen Europese pensioenfondsen bij de ontwikkeling en implementatie van de toekomststrategie en de uitvoering van actuariële processen. Komen er als gevolg van de vele veranderingen en vernieuwingen specifieke projecten op u af? Aarzel niet om die volledig aan onze experts uit te besteden.

Inzicht in risico’s en processen, grip op de toekomst

In de beleggingssfeer voeren wij ALM-studies (Asset & Liability Management) voor u uit en stellen wij beleggingsvoorstellen en scenario- en risicoanalyses op. Ook krijgt u ondersteuning bij de inrichting van uw corporate governance. Bestuurders kunnen te allen tijde rekenen op onze rol als klantbord en sparringpartner.

Brengt IORP II meer vraagstukken en werk met zich mee dan verwacht? Of heeft u behoefte aan meer slagkracht bij de implementatie van maatregelen die garanderen dat uw fonds voldoet aan de nieuwe normen voor correct bestuur, prudente omgang met pensioengelden, risicobeheer, privacy en communicatie? Onze experts leggen samen met u de weg af naar de Triple A – Risk Finance Certification. Onafhankelijk, met toewijding en binnen een heldere planning.

Ontwikkelingen rond pensioenen staan nooit stil, maar de laatste decennia zijn deze dynamischer dan ooit. Is uw pensioenfonds up-to-date? U weet waar u aan toe bent met een objectieve Pensioenscan. Deze toetst uw regelingen op fiscale en juridische aspecten als kosten, beleggingen, winstdeling, (exit)voorwaarden en de Pensioenwet. Brengt dat knelpunten aan het licht, dan krijgt u professionele ondersteuning om uw regeling en processen op de actualiteit af te stemmen.

Samen anticiperen op wat komen gaat

Goed beheer en correct bestuur zijn de pijlers onder uw pensioenfonds. Dat biedt nog geen garanties voor de toekomst. De veranderingen in pensioenland zijn veelvuldig en voltrekken zich snel. De samenleving en de wetgever kijken mee. Wilt u voorbereid zijn op wat er op uw pensioenfonds afkomt? Onze specialisten verdiepen zich in uw actuele vraagstukken en ondernemen de gewenste actie.

Interested? Contact us
Our solutions for Pensioenfondsen
IORP II Risk Governance Scan voor pensioenfondsen - Triple A

IORP II Risk Governance Scan

Onze IORP II scan beoordeelt in welke mate uw pensioenfonds klaar is voor de nieuwe IORP II vereisten. Zo heeft u een heldere basis voor uw IORP II implementatieplan.
URM betekenis

Data Driven Continuous Improvement

Onze Data Driven Continuous Improvement propositie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen op basis van datagedreven inzichten. Alle processen uit uw waardeketen kunt u hiermee optimaliseren en efficiënter inrichten.
Portefeuillemonitor

Certificering pensioenfondsen

Ook bij hoogwaardige en prijsbewuste actuariële certificering kunnen we pensioenfondsen van dienst zijn.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.