Diensten Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Voldoet u als verzekeraar aan de nieuwe Solvency II richtlijnen? Hoe weerbaar is uw pensioenfonds bij grote schokken? Met de juiste tooling maakt u de vereiste management- en stuurinformatie direct visueel inzichtelijk. Zodat u sneller en efficiënter kunt voldoen aan richtlijnen en uw solvabiliteit en voorzieningen precies kunt bepalen.

Tooling neemt in onze dienstverlening een belangrijke plaats in. Wij ontwikkelen de meeste tools intern, met het oog op helderheid en gebruiksgemak. Ze worden jaarlijks gevalideerd door een externe specialist. U moet immers volledig kunnen vertrouwen op uw cijfers. Zeker als het gaat om officiële rapportages, waarvoor de wetgeving strenger wordt. Wij stellen onze tools desgewenst aan u beschikbaar, zodat u ze zelf kunt toepassen.

Wij bieden de volgende algemene tooling aan:

  • Risicomonitoringmodellen: Ontwikkeld om het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille periodiek inzichtelijk te maken.
  • Reserveringsmodellen: In te zetten om de marktwaardevoorzieningen vast te stellen.

Bovendien bieden wij pensioenfondsen en verzekeraars diverse specifieke tooling aan.

Pensioenfondsen

Gezien de actualiteit, is het uitvoeren van stresstesten bij pensioenfondsen een veelvoorkomende activiteit om de financiële positie te verifiëren. Met schokberekeningen test u ‘slecht weer’- scenario’s, zoals een sterke daling van de rente. Hiermee toetst u de weerbaarheid en identificeert u eventuele systeemrisico’s.

Voor Asset Liability Management (ALM) zet u projectieberekeningen in. Hiermee krijgt u een beter inzicht in de risico’s, die u vervolgens kunt afzetten tegen de interne normen en risicobereidheid. Met ALM-modellen kunt u ook de impact van verschillende alternatieve samenstellingen van uw beleggingsportefeuille bepalen.

Verzekeraars

Tooling helpt u als verzekeraar complexe actuariële berekeningen te versimpelen. Daarbij gaat het vooral om bepalingen van de solvabiliteit en voorzieningen. Met SCR tooling kunt u de vereiste solvabiliteit op Solvency II grondslagen (SCR en MCR) bepalen. Toekomstprojecties van de solvabiliteitspositie op Solvency II grondslagen stelt u vast met ORSA tooling. Daarnaast zijn er voor de verschillende verzekeringssegmenten specifieke tools en modellen beschikbaar.

Black box

Ook uw organisatie kan met de inzet van onze tooling werken en handelen vanuit accurate cijfers en helder inzicht. U kunt kiezen voor inzet door onze specialisten, of voor zelfstandige toepassing, vanuit heldere instructies en met de gewenste support. Als consultancybedrijf vinden wij het namelijk belangrijk dat u tooling niet ervaart als een ‘black box’ van uw partner, maar als een eigen bedrijfsmiddel om betere keuzes te maken.

Interested? Contact us
Our solutions for Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars
ORSA-proces

ORSA Advisering

Een goed Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)-proces maakt de haalbaarheid van uw strategie en de impact op uw financiële resultaten en kapitaalpositie inzichtelijk. Dat geeft u de mogelijkheden om uw risicoprofiel bij te sturen.

ORSA Tooling

De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie. De juiste tooling zorgt voor een efficiënte en adequate inschatting.

Risico Monitor voor pensioenfondsen

Overstelpt met data, maar toch onvoldoende inzicht waar u werkelijk op kunt sturen? Dan is de online Risico Monitor dé oplossing. U ziet in één oogopslag hoe uw pensioenfonds ervoor staat.
Contractonderhandelingen voor uw bedrijf uitbesteden aan een specialist?

Risico Monitor voor verzekeraars

In het kader van verscherpt toezicht op de risicoprofielen en solvabiliteitspositie van verzekeraars zijn risicorapportages verplicht. Met de interactieve online Risico Monitor van Triple A zet u deze verplichting om in een voordeel.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.