Oplossingen Certificering pensioenfondsen

Certificering pensioenfondsen

Actuariële certificering en actuarieel verslag pensioenfonds

Ook bij hoogwaardige en prijsbewuste actuariële certificering kunnen we pensioenfondsen van dienst zijn. In de Pensioenwet is opgenomen dat de actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt geheel onafhankelijk van het pensioenfonds dient te zijn.

Voor Triple A – Risk Finance Certification betekent certificering meer dan het verstrekken van een Actuariële Verklaring. Zo beoordelen wij de financiële opzet van uw fonds en de mate van kostendekkendheid van de betaalde premie. Hierbij maken wij gebruik van het beleidskader dat is vormgegeven in de actuariële en bedrijfstechnische nota. Naast de actuariële verklaring maken wij een certificeringsrapport op, waarin wij onze bevindingen beschrijven.

Werkwijze en werkzaamheden:

Wij houden graag op diverse momenten tijdens het traject contact met alle betrokkenen. Duidelijke afspraken zijn leidend en de verwachtingen van alle partijen zijn helder naar elkaar toe. In een plan van aanpak worden de gemaakte afspraken, de uit te voeren werkzaamheden en de tijdsplanning overzichtelijk vastgelegd. Dit plan van aanpak is het uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Onze werkzaamheden kennen globaal het volgende verloop:

 • Overleg met het pensioenfonds om de verwachtingen van partijen duidelijk te maken.
 • Overleg met de adviserend actuaris over de aanlevering van stukken.
 • Het opstellen van een plan van aanpak.
 • Het uitvoeren van onze controles.
 • Het analyseren en evalueren van de controleresultaten.
 • Het opstellen van de rapportage en de actuariële verklaring.
 • Evaluatie van het certificeringstraject.

Prijs: de keuze is aan u

Wij kunnen door onze ruime ervaring en kennis op het gebied van certificering werken met een grote mate van efficiëntie. Hierdoor zijn wij in staat voor onze diensten een zeer scherpe prijs te vragen. Bovendien geven wij u de keuze: wilt u dat wij factureren op basis van uren maal tarief, of heeft u liever een vooraf afgesproken vaste prijs? Wij denken graag met u mee.

Deliverable: onze rapportering

Naar aanleiding van de controles die wij hebben uitgevoerd en de hieruit voortvloeiende resultaten en conclusies stellen wij het certificeringsrapport op. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beschrijving van de uitgevoerde controles
 • Toereikendheid voorzieningen
 • Beoordeling financiële positie en opzet
 • Technische analyse resultaat naar verschillende bronnen
 • Ontwikkelingen en overige relevante onderwerpen
 • Aanbevelingen
 • Actuariële verklaring

Onze toegevoegde waarde

Wanneer u in zee gaat met Triple A – Risk Finance Certification kiest u voor:

 • Professionals met een grote mate van betrokkenheid en een pro-actieve houding.
 • Ruime ervaring op het gebied van certificering.
 • Hoogste mate van kennis en kwaliteit.
 • Een zeer scherpe prijs.
Interested? Contact us
Related to Certificering pensioenfondsen
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.