Oplossingen Risico Monitor voor pensioenfondsen

Risico Monitor voor pensioenfondsen

Heeft u als bestuurder van uw pensioenfonds het idee dat u wordt overstelpt met data, maar desondanks onvoldoende inzichten krijgt waar u werkelijk op kunt sturen? Dan is de online Risico Monitor dé oplossing. U ziet in één oogopslag hoe uw pensioenfonds ervoor staat.

De Triple A online Risico Monitor is een effectieve en betrouwbare tool die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. Op uw eigen dashboard ziet u direct hoe uw pensioenfonds presteert. U ziet wat de oorzaak is van het eventuele verloop in de dekkingsgraad en hoe deze zich in de toekomst kan ontwikkelen op basis van gevoerd beleid. Ook laat de Risico Monitor zien of uw beleid binnen de gestelde risicokaders ligt en of uw gestelde doelen haalbaar zijn.

De implementatie en inrichting van deze online tool, die compatibel is met vrijwel alle relevante systemen, stemmen wij af op uw specifieke organisatiesituatie en -behoefte, van portefeuille- tot mandaatniveau. Zo heeft u per risico en beleggingscategorie inzicht in de relatieve bijdrage aan de totale performance en het solvabiliteitsrisico. Onze Risico Monitor sluit haarfijn aan op de door u gewenste stuurinformatie.

Belangrijke schakel in het beleggingscyclus

De primaire rol van de Risico Monitor is de permanente bewaking van uw risicoprofiel en solvabiliteitspositie. In het verlengde hiervan biedt de te genereren informatie u de mogelijkheid om alternatieve risicoprofielen en beleggingsmixen te evalueren. Hiermee vormt deze tool een belangrijke strategische schakel binnen de beleggingscyclus.

Voordelen van de Triple A Risico Monitor zijn onder meer:

  • Evaluatie van uw huidige risicoprofiel
  • Identificatie van mogelijke overschrijdingen van risicolimieten
  • Inzicht in de verdeling van risicobronnen
  • Meer voorspellende analyses
  • Betere handvatten voor beleidsmatige beslissingen

Toegevoegde beleidswaarde

Na de implementatie projecteert de Risico Monitor een ‘waaier’ aan mogelijke toekomstige solvabiliteitsposities op basis van actuele economische karakteristieken. Hiervoor is de huidige samenstelling van uw beleggingen de bron. U voldoet hiermee aan uw informatie- en rapportageplicht. De actualiteit van de informatie, waarin veel nadruk ligt op forecasting, biedt toegevoegde beleidswaarde. U kunt de projecties immers gebruiken om direct zelf diverse beleidsscenario’s te definiëren en te evalueren.

Naar Risico Monitor Pensioenfonds

Risk Monitor Pensioenfonds

Interested? Contact us
Related to Risico Monitor voor pensioenfondsen

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.