Oplossingen ORSA Tooling

ORSA Tooling

Als onderdeel van Solvency II voeren verzekeraars minimaal eens per jaar een Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) uit. De bijbehorende rapportage dienen ze in bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In de ORSA beoordeelt de verzekeraar de strategie, het bijbehorende risicoprofiel en de solvabiliteitspositie voor de komende jaren. De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie. De juiste tooling zorgt voor een efficiënte en adequate inschatting.

De ORSA is een centraal onderdeel van Solvency II wet- en regelgeving. Het doel is dat verzekeraars zich een volledig beeld vormen van de risico’s op korte en lange termijn. Hiermee wordt voorkomen dat de financiële positie verzwakt en verzekerden eventuele gevolgen ondervinden. Met een gevalideerd model voert u de projecties van uw solvabiliteitspositie efficiënt uit.

ORSA Tooling

Triple A heeft een ORSA-tool ontwikkeld voor het toetsen van risicoscenario’s en financiële projecties in de ORSA. Daarmee krijgt u een passende en adequate inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de Solvency II balans, het in aanmerking komend eigen vermogen en de solvabiliteitsvereiste (SCR en MCR) voor verschillende economische en verzekeringstechnische scenario’s en managementacties. De ORSA-tool gaat uit van het standaard model van Solvency II en bevat de benodigde berekeningen en input voor projecties en wordt ieder jaar extern gevalideerd.

U kijkt zo naar de komende drie tot vijf jaar door de lens van verschillende scenario’s en ingrijpmogelijkheden. Hiermee let u ook op de bedrijfsspecifieke risicoprofiel, de tolerantie voor verschillende soorten risico en uw marktstrategie.

Borging en strategie

De ORSA-tool biedt u een specifiek ontwikkeld en gevalideerd model. Meerdere verzekeraars gingen u reeds voor in het gebruik. U kunt zich met deze ORSA-tool richten op de inhoud van het ORSA-proces, het risicoprofiel en de strategie. Bovendien borgt u zo de juistheid van de gehanteerde parameters in lijn met wet- en regelgeving. Uiteraard overleggen we graag vrijblijvend met u in hoeverre de ORSA –tool in uw situatie toepasbaar is.

Interested? Contact us
Related to ORSA Tooling

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.
URM betekenis

Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
ORSA-proces

ORSA Advisering

Een goed Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)-proces maakt de haalbaarheid van uw strategie en de impact op uw financiële resultaten en kapitaalpositie inzichtelijk. Dat geeft u de mogelijkheden om uw risicoprofiel bij te sturen.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.