Oplossingen Portefeuillemonitor

Portefeuillemonitor

De schadeverzekeringsmarkt is dynamisch. Daarom is continu en actueel inzicht in de prestaties van uw portefeuille cruciaal voor een sterke concurrentiepositie. Er ontstaan steeds betere mogelijkheden om dat inzicht snel en op elk gewenst niveau te verwerven. De hoeveelheid data groeit, de rekenkracht neemt toe, methodieken om data om te zetten in bruikbare inzichten verfijnen. Bovendien levert nieuwe technologie grensverleggende visualatietools op, zoals een eigen interactief dashboard. De Triple A portefeuillemonitor helpt u uw concurrentiepositie en interne processen effectief te evalueren en optimaliseren.

De Triple A portefeuillemonitor biedt op ieder gewenst niveau en frequentie inzicht in de marktpositie van uw producten en portefeuille. U krijgt de beschikking over een zeer toegankelijk en inzichtelijk interactief dashboard. Alle analyses zijn grafisch, visueel en in rapportagevorm weer te geven. Hiermee geeft u uw management de beschikking over krachtige sturingsinformatie en vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie.

 

Toepassingen Triple A portefeuillemonitor

Implementatie van de op maat gemaakte Triple A portefeuillemonitor resulteert in een belangrijke efficiëntieslag en is een welkome aanvulling op bestaande, vaak op Excel gebaseerde processen zoals in PARP’s (Product Approval and Review Process). De Triple A portefeuillemonitor kent verschillende praktische toepassingen:

 • Rendementsmonitor

  Monitoring van het actuarieel onderbouwde actuele rendement op elk gewenst niveau.

 • Concurrentieanalyse

  Monitoring van de concurrentiepositie op elk gewenst niveau

 • Portefeuillesturing

  Geeft direct inzicht in de KPI’s, portefeuillesamenstelling en klantprofielen, in- en uitstroom.

 • Rapportages

  Voor het genereren van gestandaardiseerde rapportages.

Maatwerk

De invoering en ingebruikname gebeurt in drie fasen.

 • Fase 1: prepareren van datawarehouse, dataverrijking en afstemmen KPI’s.
 • Fase 2: kalibratiemethodes en datamodellen (optioneel en afhankelijk van behoefte).
 • Fase 3: implementeren van het dashboard.

De portefeuillemonitor haalt gegevens op uit de in fase 1 gecreëerde dataset. Deze kunt u toepassen als ‘schil’ bovenop bestaande databases, maar u kunt er ook voor kiezen een geheel nieuwe database te bouwen binnen de bestaande of te realiseren softwareomgeving.

 

Oók voor uw organisatie

Onze klant- en samenwerkingsgerichte werkwijze, gecombineerd met onze ervaring in het implementeren van dashboards en kennis van verzekeringsprocessen, data en actuariële modellen, maakt dat wij ook voor uw organisatie van betekenis kunnen zijn.

Interested? Contact us
Related to Portefeuillemonitor
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.