Oplossingen Risico Monitor voor verzekeraars

Risico Monitor voor verzekeraars

In het kader van verscherpt toezicht op de risicoprofielen en solvabiliteitspositie van verzekeraars zijn risicorapportages verplicht. Met de implementatie en toepassing van de interactieve online Risico Monitor van Triple A, zet u deze verplichting om in een voordeel. Onze Risico Monitor vervangt de statische rapportage en genereert permanent waardevolle informatie waarmee u uw beleid tijdig kunt bijsturen.

De Triple A Risico Monitor is een effectieve en betrouwbare tool die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. De implementatie en inrichting stemmen wij af op de specifieke situatie en behoefte van uw organisatie, van portefeuille tot mandaatniveau. Zo krijgt u per risicobron en beleggingscategorie inzicht in de relatieve bijdrage aan de totale performance en het solvabiliteitsrisico. De tool is compatibel met vrijwel alle voorkomende systemen en sluit volledig aan op de door u gewenste stuurinformatie.

U wordt als bestuurder niet langer overstelpt met data, maar beschikt over inzichtelijke informatie waarmee u beleidsmatige beslissingen kunt nemen. U ziet in één oogopslag hoe een fonds ervoor staat, wat de oorzaak is van het verloop in de dekkingsgraad en hoe deze zich in de toekomst op basis van het huidige beleid ontwikkelt.

Belangrijke schakel in beleggingscyclus

De primaire rol van de online Risico Monitor is de permanente bewaking van uw risicoprofiel en solvabiliteitspositie. In het verlengde hiervan biedt de te genereren informatie de mogelijkheid om alternatieve risicoprofielen en beleggingsmixen te evalueren. Hiermee vormt deze tool een belangrijke strategische schakel binnen de beleggingscyclus.

Voordelen van de Triple A Risico Monitor zijn onder meer:

  • Evaluatie van uw huidige risicoprofiel
  • Identificatie van mogelijke overschrijdingen van risicolimieten
  • Inzicht in de verdeling van risicobronnen
  • Meer voorspellende analyses
  • Betere handvatten voor beleidsmatige beslissingen

Toegevoegde beleidswaarde

Na de implementatie projecteert de Risico Monitor een ‘waaier’ aan mogelijke toekomstige solvabiliteitsposities op basis van actuele economische karakteristieken. De huidige samenstelling van uw beleggingen is hiervoor de bron. U voldoet hiermee aan uw informatie- en rapportageplicht. De actualiteit van de informatie, waarin veel nadruk ligt op forecasting, biedt toegevoegde beleidswaarde. U kunt de projecties immers gebruiken om direct zelf diverse beleidsscenario’s te definiëren en te evalueren.

Naar de Risico Monitor

Risico Monitor Verzekeraar Triple A Risk Finance

Interested? Contact us
Related to Risico Monitor voor verzekeraars

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.