Diensten Benefits Consulting

Benefits Consulting

Als werkgever bent u deels verantwoordelijk voor de sociale zekerheden die we in Nederland met elkaar zijn overeengekomen. Verplichtingen als doorbetaling bij ziekteverzuim en mogelijke sancties bij arbeidsongeschiktheid kunnen grote gevolgen hebben. U bent als werkgever eveneens medeverantwoordelijk voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. Uw sociale verplichtingen en uw pensioenvoorzieningen kosten veel geld. Bovendien zijn veranderingen in wet- en regelgeving eerder regel dan uitzondering. Triple A kent de markt voor sociale zekerheid en pensioenen van binnenuit. Dat geeft houvast voor de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig beleid.

Sociale verplichtingen horen bij het werkgeverschap. U loopt niet weg voor die verantwoordelijkheid. Maar u wilt wel beslissingen nemen, die evenredig recht doen aan de belangen van uw bedrijf en medewerkers. U krijgt vanuit onze vakkennis, praktijkervaring en actuariële achtergrond handvatten aangereikt voor een uitgebalanceerd beleid.

Sociale zekerheid

De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd maakt dat werknemers langer actief blijven. Dat stelt u voor de uitdaging om uw mensen duurzaam inzetbaar te houden. Bovendien zult u extra kritisch moeten kijken naar de financiële risico’s die bijvoorbeeld samenhangen met de ziektewet en uw re-integratieverplichtingen.

Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Ondernemerschap brengt risico’s met zich mee. Het beheersen van risico’s levert voor ondernemingen besparingen op. Door deze goed in kaart te brengen en te analyseren kunnen de gevolgen van risico’s beter worden overzien en kunnen beslissingen onderbouwd genomen worden.

Kosten besparing

Werkgevers hebben een keuze om voor het Ziektewet- en WGA-instroomrisico publiek verzekerd te zijn via UWV of om eigen risicodrager te worden. In dat geval wordt het Ziektewet- en WGA-instroomrisico verzekerd bij een verzekeraar. Inzicht in de consequenties van beide keuzes is voor iedere organisatie lonend.

Onafhankelijk advies op basis van een actuariële analyse

Triple A – Benefits Consulting maakt een actuariële analyse van uw Ziektewet- en WGA-kosten en van de instroomrisico’s. Hiervoor hebben wij specifieke tooling ontwikkeld (Ziektewet en WGA scan). Op basis van de onafhankelijke uitkomst kunt u een objectieve en betrouwbare afweging maken. Voor nu én voor de toekomst. Wij hebben geen financiële belangen bij de uitkomst van de analyse. De besparing voor uw onderneming staat voor ons centraal.

Het proces

Samen met u zetten we vier stappen, waarmee we u helpen om de risico’s te beheersen en om tijdig bij te sturen:

 1. Inventarisatie van data (actieven bestand en instroomgegevens) en een plan van aanpak;
 2. Uitvoering van een actuariële analyse van Ziektewet en WGA;
 3. Presentatie en rapportage van uitkomsten en advies;
 4. Monitoring via dashboard rapportages.

Het Resultaat

Onze actuariële analyse geeft direct inzicht in onder meer:

 • de verwachte WIA-instroom op basis van leeftijd, inkomen, geslacht en soort dienstverband;
 • De verwachte private premie bij keuze voor Ziektewet en/of WGA eigenrisicodragerschap (ERD);
 • De verwachte ontwikkeling publieke premie op basis van de schadelast;
 • Een benchmark van risicoparameters van private en publieke sector.

De uitkomsten helpen u een onderbouwde keuze te maken en op deze basis kunnen we samen met u uw processen rond de Ziektewet en WGA kostenefficiënter inrichten. Wij vertellen u graag wat dat in de praktijk oplevert.

 

Pensioenafspraken werkgever

We leven in een tijd van permanente verandering, ook op pensioengebied. Het is van groot belang om daar met uw voorzieningen op te anticiperen. Door bijvoorbeeld rekening te houden met de levensloop van uw medewerkers of de trend naar andersoortige dienstverbanden. Of door pensioenafspraken beter af te stemmen op uw werkgeversreputatie of de betaalbaarheid ervan. Mochten er aanpassingen gewenst of noodzakelijk zijn, dan wilt u exact weten wat daar de financiële consequenties van zijn. Voor u en uw medewerkers. U krijgt bij ons een advies op maat, gebaseerd op een grondige analyse.

Onafhankelijk inzicht in pensioenopties

Onze Benefits Consultants leggen uw bestaande pensioenafspraken onder het vergrootglas. U krijgt een heldere rapportage als leidraad voor duurzame beslissingen. Wilt u naar aanleiding van de geboden opties nieuwe pensioenafspraken maken, dan zijn wij desgewenst ook uw partner bij de onderhandelingen. U kunt vertrouwen op:

 • Diepgaande kennis van pensioenen en risicomanagement
 • Onafhankelijke selectie van aanbieders op basis van uw organisatieprofiel
 • Deskundige en discrete inbreng bij pensioenonderhandelingen

Uw werkgeversverantwoordelijkheid voor sociale zekerheden en pensioenopbouw vormen een complex geheel van mogelijkheden, verplichtingen en financiële risico’s. Neem daarom beslissingen die goed te verantwoorden en voor lange tijd waardevast zijn.

 

Fiscale en juridische expertise plus medewerkerscommunicatie

 

logo Pensioen Perspectief

 

Aanvullend op de dienstverlening van Triple A – Benefits Consulting, is dat van pensioenadviesbureau Pensioen Perspectief. Deze expert op het gebied van complexe (juridische) pensioenvraagstukken en communicatie is al meer dan twintig jaar actief in de pensioenmarkt en per augustus 2018 onderdeel van Triple A.

De dienstverlening van Triple A  is door deze overname uitgebreid met ondermeer:

 • Juridisch pensioenadvies;
 • Fiscaal pensioenadvies;
 • Pensioencommunicatie met medewerkers.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom pensioenen? Schrijft u zich dan via deze link in voor een van de nieuwsbrieven van Pensioen Perspectief, helemaal afgestemd op uw informatiebehoefte.

Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.