Oplossingen Forward looking scenario’s

Forward looking scenario’s

Op institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, rust de plicht om minimaal eens per drie jaar een ALM-studie uit te (laten) voeren. Bovendien vereist Solvency II van verzekeraars een periodieke uitvoering van een ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) en schrijft de Pensioenwet aan pensioenfondsen de uitvoering van een ERB (Eigen Risico Beoordeling) voor. Triple A adviseert en ondersteunt u hierbij. Onze unieke samenwerking met LINKS Analytics biedt de mogelijkheid om forward looking scenario’s te integreren in deze beoordelingsprocessen. Voor een betrouwbaar fundament onder strategisch beleggingsbeleid.

De forward looking scenario’s stellen u, beter dan de gebruikelijke scenario’s gebaseerd op historische karakteristieken, in staat om op basis van realistische data een lange termijnvisie te ontwikkelen. Daarmee versterkt u de grondslag onder uw besluitvorming. U krijgt meer inzicht in welke mate economische, demografische, technologische, maatschappelijke en klimatologische trends en ontwikkelingen van invloed  zijn op de prestaties van uw beleggingsportefeuille. Triple A brengt haar expertise in actuariële processen en risk management in, LINKS Analytics haar expertise in innovatieve datagedreven oplossingen. U vindt op dit moment in de markt geen vergelijkbare propositie.

Transparant en beheersbaar

Forward looking scenario’s maken strategische beleggingskeuzes transparant en beheersbaar. Onze opdrachtgevers merken dat het daarmee duidelijke handvatten biedt voor overleg in de boardroom en/of beleggingscommissie. Door specifieke scenario’s in te voeren, wordt zichtbaar welke trends en ontwikkelingen wel of juist geen impact hebben op de beleggingsportefeuille en de mate waarin. U ziet bijvoorbeeld of uw portefeuille wel of niet wordt geraakt door de Brexit of door een herwaardering van de Italiaanse Credit Rating.

Direct inzicht in impact

De geavanceerde tooling is gebaseerd op uitgebreide, transparante data. Voor meerdere relevante economische gebeurtenissen is een uitvoerige research paper opgesteld, waarin de gevolgen op uiteenlopende aspecten in kaart zijn gebracht. Toekomstige scenario’s kunnen altijd aan de voorspelmethodiek worden toegevoegd; ook eigen scenario’s. Triple A biedt haar klanten de uitdagende mogelijkheid om in de vorm van workshops specifieke verwachtingen uit te werken.

Als u kiest voor geavanceerde forward looking scenario’s in plaats van de conventionele history based scenario’s of voor een combinatie van beide, is de werkwijze als volgt:

  • onze experts gaan met uw organisatie in gesprek om vast te stellen welke scenario’s voor uw organisatie relevant zijn;
  • Triple A kan u helpen uw eigen scenario vorm te geven;
  • LINKS Analytics vertaalt de scenario’s in realistische rendementsprojecties voor alle gangbare beleggingscategorieën.
  • Triple A brengt op basis van de toegepaste scenario’s advies uit.

Van toegevoegde waarde voor rapportagekwaliteit

Dankzij onze exclusieve samenwerking met LINKS Analytics kunnen wij onze klanten een uniek, concreet advies bieden, gebaseerd op zeer geavanceerde scenario’s. Hiermee stellen we onze klanten in staat om beter dan ooit te voldoen aan de rapportage-eisen van de DNB en waarde toe te voegen aan strategisch (beleggings)beleid.

Interested? Contact us
Related to Forward looking scenario’s

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
All solutions
Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.